July 27th 2011July 27th 2011

Official Statement

Hi everyone,

 

It has come to my attention that my music has been cited, along with a number of other people and groups, as going some way to inspiring one of the most vile and criminal acts in recent history.

 

I cannot begin to describe how saddened I am to hear that and wanted to inform you all of my shock and utter horror at such an atrocity.

 

My music is conceived to be a positive step towards celebrating our identity and bringing about positive cultural and political change. Like a great many of artists and musicians, my music is designed to give hope to those who otherwise would have little.

 

Change is brought about through political and cultural means by like-minds working together for a greater cause not brought about by warped loners acting out their murderous intentions. I have never sought to encourage or promote violence and I never shall.

 

My thoughts are with the Norwegian people at this time and my heart goes out to all those affected by this hideous and utterly pointless atrocity.


Love/S

 

 

Officiellt Uttalande

Hej alla,

 

IDet har kommit till min kännedom att min musik har citerats, tillsammans med ett antal andra människor och grupper, som en inspirationskälla till en av de mest avskyvärda och brottsliga handlingar i nutidens historia.

Jag kan inte ens beskriva hur ledsen jag är att höra detta och ville delge er alla min förfäran och mitt avståndstagande till detta illdåd.

Min musik är tänkt som ett positivt steg mot att fira vår identitet, att åstadkomma positiva kulturella och politiska förändringar.

Som många artister och musiker, är min musik tänkt att inge hopp till såna som annars skulle kunna känna missmod.

Förändringar åstadkoms genom politiska och kulturella medel, med människor som arbetar tillsammans för en större sak, absolut inte av enstöringar som agerar ut sina mordiska planer.

Jag har aldrig uppmuntrat eller främjat till våld och jag kommer aldrig att göra så heller.

Mina tankar är med det norska folket vid denna tid och mitt hjärta går ut till alla som drabbats av detta ohyggliga och helt meningslösa våld.


Love/S